Ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις του Ιουνίου: Πότε θα λάβουν οι συνταξιούχοι τα χρήματά τους.

Το ηλεκτρονικό Σύστημα Ενιαίας Εισφοράς Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2023.

Με την εφαρμογή της πολιτικής της ταυτόχρονης καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων, το πρόγραμμα πληρωμής έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

– Την Παρασκευή, 26 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.
– Τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9.
– Την Τρίτη, 30 Μαΐου 2023, θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, εντασσόμενα (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΟΤΕ και Δημόσιο, που ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8.


free photo pexels