ΔΕΗ: Επιπλέον μειώσεις στα τιμολόγια για τον μήνα Ιούνιο

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια μικρή μείωση στη χρέωση για το τιμολόγιο ρεύματος του Ιουνίου, με το κόστος να μειώνεται από 15,9 σεντς ανά κιλοβατώρα σε 15,5 σεντς.

Συνυπολογίζοντας τις κρατικές επιδοτήσεις που ήδη έχουν ανακοινωθεί για τον Ιούνιο, το τελικό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές ορίζεται στα 14 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Συγκεκριμένα, η χρέωση της ΔΕΗ για τον Ιούνιο είναι 15,5 σεντς ανά κιλοβατώρα για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες και 16,7 σεντς για κατανάλωση άνω των 500 κιλοβατώρων. Ως προς το νυχτερινό ρεύμα, η χρέωση ανέρχεται σε 11,4 σεντς.


free photo pexels