Βουλευτικές εκλογές 2023

Πριν από τις βουλευτικές εκλογές, ο κρατικός μηχανισμός ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε κάθε εκλογικό τμήμα της χώρας.
Η εκλογική διαδικασία περιλαμβάνει μια πενταμελή εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο ως πρόεδρο και τέσσερα μέλη.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των εκλογικών τμημάτων σε όλη τη χώρα, απαιτούνται πολλοί δικαστικοί αντιπρόσωποι και μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι αναδεικνύονται μέσω κλήρωσης και έχουν ορισθεί να παρευρεθούν στην εκλογική διαδικασία, ενώ τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ή διορίζονται από το Πρωτοδικείο της περιοχής τους, εντός 15 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ανάμεσα στους εγγεγραμμένους εκλογείς της περιοχής.

free photo pexels